Sớm đưa quỹ phát triển doanh nghiệp vào hoạt động

Thủ tướng chỉ thị các bộ ngành, UBND các tỉnh, TP phải xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động. Cụ thể, Bộ KH&ĐT phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đưa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thành lập tháng 4-2013) đi vào hoạt động. Bộ Tài chính phải hoàn thiện hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Quốc hội thông qua mới đây)...

TRÀ PHƯƠNG