VN nằm trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

Đáng chú ý có 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận nhiều kiều hối nhất năm 2019 là Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines, Ai Cập, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine.

Năm nay Ấn Độ được dự báo sẽ nhận kiều hối 82,2 tỉ USD, chiếm 2,8% GDP của nước này. Theo sau là Trung Quốc với 70,2 tỉ USD, chiếm 0,5% GDP. Đứng ở vị trí thứ chín, kiều hối chuyển về Việt Nam năm nay ước đạt 16,7 tỉ USD chiếm khoảng 6,4% GDP, tăng nhẹ so với 16 tỉ USD của năm ngoái. Trong nhiều năm qua, kiều hối chuyển về Việt Nam tăng đều.