Thuế nhập khẩu cá hồi sẽ là 0%?

Theo Vasep, trong danh mục thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2015, mặt hàng cá hồi đông lạnh đang dự kiến mức thuế suất năm 2015 là 18%. Mặt hàng cá hồi hiện nay ở Việt Nam chưa phải là sản phẩm đã sản xuất được ở cấp độ hàng hóa, việc nhập khẩu không mang tính cạnh tranh với sản xuất trong nước. Do đó, Vasep đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu với cá hồi về 0% nhằm phong phú nguồn nguyên liệu chế biến gia công nhập khẩu thủy sản. 

Ngoài ra, Vasep cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0% đối với một số loài thủy sản như tôm, cá ngừ, mực/bạch tuộc.

QUANG HUY